Media

Na niniejszej stronie zamieszczamy wszelkie materiały medialne związane z aktywnością Koła Naukowego Cybernetyki PW. Zapraszamy do lektury!

I Konferencja Kół Naukowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 2010

6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 2010

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny

Miesięcznik Politechniki Warszawskiej 9/2009

II miejsce na 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences 2009

XII Festiwal Nauki 2008

Biuletyn WEiTI PW 4/2008

Comments are closed.

%d bloggers like this: