Zespół Aparatury Biocybernetycznej

Dziedziną w jakiej osadzona jest działalność naukowa Zespołu Aparatury Biocybernetycznej są badania nad nowymi opracowaniami aparatury biomedycznej w zakresie badań elektrofizjologicznych oraz metod akustycznych. Jest to szeroki wachlarz zagadnień i dlatego stan wiedzy należy omówić oddzielnie dla każdego tematu.

W zakresie badań nad metodyką oceny stanów przedporodowych Zespół stworzył stanowisko do badań klinicznych sygnału EHG (elektrohisterografia). Pierwszy artykuł na świecie z EHG w tytule ukazał się w 1957 (Revue neurologique). Na gruncie polskim pierwsza praca została opublikowana przez absolwenta Zespołu, Sławomira Graczyka w 1995 roku. W następnych latach (2001-2005) znaczące publikacje pochodzą z ośrodków na Śląsku (Horoba, Jeżewski). Zespół przystąpił do realizacji tematu w 2008 roku, ale też od tego roku wyraźnie wzrosła liczba publikacji z różnych ośrodków na świecie, mniej więcej 6 rocznie. Badania nad lokalizacją elektrod jakie obecnie podjęli członkowie Zespołu będzie można skonfrontować z publikacją Terriena i innych z 2010 roku. Trzeba wspomnieć o publikacji dr D. Radomskiego z 2010 roku bazującej na udostępnionych mu przez Zespół sygnałach.

Ważnym osiągnięciem Zespołu i ukoronowaniem wielu lat badań był doktorat R. Pietrucha w 2009 r. nad mową osób po operacyjnym usunięciu krtani. W doktoracie dokonano fuzji sygnału akustycznego z wideo twarzy osób badanych i dla oceny jakości tej mowy i możliwości dyskryminacji. Temat jest ogromnym wyzwaniem dla badaczy. Ukazuje się bardzo niewiele prac z tej dziedziny. W szerszym planie proponowane są różne rozwiązania protez w rodzaju elektrokrtani, ale temat pozostaje otwarty. Najbliższa tematycznie publikacja pochodzi z 2010, gdzie Nakamura ocenia system złożony z ekstremalnie małego mikrofonu i statystycznego konwertera mowy. Dr R. Pietruch kontynuuje tę tematykę pracując poza Politechniką, a z Zespołu wspiera go A. Grzanka, doktorant i dyplomanci.

Bujnie na świecie rozwija się tematyka BCI-Brain Computer Interface. Jest to temat wiodący Studenckiego Koła Naukowego Cybernetyki (przewodniczący T. Cedro) działającego pod opieką Zespołu. Jest to temat szczególnie interdyscyplinarny, a centra wiodące są ulokowane w klinikach i zespołach neurologów. Ostatni 4-ty BCI meeting w Asilomar, California zgromadził dziesiątki uczestników. Aktywność Koła jest dostrzegana na świecie i jesteśmy zapraszani do wspóśpracy z grupami w USA. Warto zaznaczyć, że w Europie wyróżnia się ośrodek BDigital z Barcelony, który na ICT 2010 w Brukseli prezentował projekt BrainAble dotyczący BCI w zastosowaniu do wsparcia osób niepełnosprawnych.

Konstrukcja elektrogustometru T. Kamińskiego, wykonana w warunkach domowych wykorzystująca stymulację dwubiegunową (pomysł A. Grzanka) została dostrzeżona przez ważny ośrodek badania węchu i smaku w Dreźnie. Elektrogustometr jest przyrządem do pomiaru progu czucia smaku z wykorzystaniem bodźca elektrycznego. Klinika Otolaryngologii w Dreźnie wyraziła intencje współpracy nad badaniami klinicznymi tego przyrządu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: