Historia

Koło Naukowe Cybernetyki powstało z inicjatywy Tomasza Cedro w połowie roku 2007. W niedługim czasie grupa przyjaciół i fascynatów tematyki obejmującej biocybernetykę, techniki informacyjne, elektronikę i inżynierię biomedyczną postanowiła sformalizować swoje działania i tak 19 lutego 2008 roku Koło zostało oficjalnie zarejestrowane w strukturach Politechniki Warszawskiej z Agnieszką Małkiewicz, Marcinem Maciejewskim i Tomaszem Cedro jako członkami pierwszego zarządu.

Od samego początku Koło prowadzi prace nad interfejsami człowiek-maszyna, w szczególności Brain Computer Interface, których pomysłodawcą, koordynatorem i konstruktorem był Tomasz Cedro. Agnieszka Małkiewicz w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej i magisterskiej prowadziła badania nad elektryczną aktywnością płodu u kobiet w ciąży, aby pomóc monitorować i diagnozować stan ciąży. W ramach działalności Koła na zlecenie CSK WAM w Łodzi został opracowany przez Marcina Maciejewskiego w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej system “Brainshocker” służący do stymulacji prądowej narządu słuchu. Tomasz Kamiński w ramach pracy dyplomowej magisterskiej i doktorskiej prowadził badania nad “Elektrogustometrią”, a więc pomiarem zmysłu smaku. Rafał Pietruch w ramach doktoratu prowadził badania nad modelowaniem zdolności komunikacji werbalnej osób z usuniętą krtanią, co być może w przyszłości zaowocuje stworzeniem protezy elektokrtani. Janusz Frączek w ramach pracy inżynierskiej opracował kompaktowy system do terapii “Neurofeedback” z założeniem aby był on dostępny dla każdego, pod kątem zastosowania i finalnej ceny. Adrian Byszuk z kolei w ramach pracy inżynierskiej skoncentrował się na możliwości przesyłania informacji pomiędzy użytkownikami i opracowaniu komputerowej sieci kratowej zgodnej z IPv6 wykorzystując przy tym popularny router Linksys WRT54GL.

Początkowo zrzeszające wyłącznie studentów makrokierunku PW EITI Koło Naukowe Cybernetyki w niedługim czasie wzbudziło zainteresowanie studentów pozostałych kierunków PW EITI a nawet innych wydziałów PW. Aktywnie współpracujemy z organizacjami naukowymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także innymi uczelniami w ramach grupy badawczej Neuroscience. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły, a rozwój i tworzenie jest dla nas przede wszystkim dobrą zabawą. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, oraz pozostałe koła naukowe zarówno z PW jak i spoza uczelni, które widzą możliwość i potrzebę merytoryczną prowadzenia wspólnego projektu! 🙂

Comments are closed.

%d bloggers like this: