O nas

Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki to grupa młodych naukowców zafascynowanych możliwościami nowoczesnych technik informacyjnych, w szczególnoćci interesuje nas Biocybernetyka, Aparatura Biomedyczna, Interfejsy Człowiek-Maszyna / Mózg-Komputer, Neurofeedback, Bioidentyfikacja, Inteligentne Domy, Sieci Neuronowe, Rzeczywistość Wirtualna i wiele innych. Koło Naukowe Cybernetyki powstało w 2007 roku i formalnie od początku 2008 roku działa na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy Zespole Aparatury Biocybernetycznej ISE, zrzeszając głównie studentów Elektroniki, ale też innych wydziałów (min. Matematyki) PW. Koło Naukowe Cybernetyki aktywnie współpracuje ze studenckimi organizacjami naukowymi Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRadą Kół Naukowych PW,Polskim Towarzystwem Telemedycyny, współtworzy Międzyuczelnianą Interdyscyplinarną Grupę Badawczą Neuroscience.

Zespół Aparatury Biocybernetycznej, kierowany przez prof. nzw. dr. hab. Antoniego Grzankę, prowadzi prace badawcze ukierunkowane na problemy analizy i diagnostyki sygnałów fizjologicznych człowieka. Badania prowadzone w Zespole dotyczą w szczególności zastosowań metod komputerowych i aparatury biocybernetycznej w diagnostyce, modelowaniu i monitorowaniu neurochirurgicznym, zwłaszcza w trakcie pooperacyjnej intensywnej terapii, a ponadto metod przetwarzania danych, sygnałów i metod pomiarowych w audiologii, rynologii i foniatrii oraz nieinwazyjnych metod akustycznych do diagnostyki naczyń mózgowych.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych to jeden z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Studiuje na nim około 3800 studentów na trzech poziomach studiów stacjonarnych, studiów dziennych w języku angielskim, oraz studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Wydział prowadzi wymianę zagraniczną studentów z uczelniami europejskimi, kanadyjskimi, koreańskimi, oraz uczelniami z Singapuru.

Comments are closed.

%d bloggers like this: