Digital Days 2012

November 30, 2012

https://i0.wp.com/digitaldays.pl/new/Content/logo.png

Znamy już ogólny plan Digital Days, w tym Dni Techniki Cyfrowych.

Obecnie pracujemy nad systemem oceniania prezentacji kół naukowych.

Po więcej szczegółów zapraszamy później.

 

 

11.12.2012 o godzinie 11:00 będzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie na głównym holu prowadzone przez firmę Samsung wraz z koordynatorem Digital Days 2012. Zakończenie jest o godzinie 17:00
12.12.2012 wystawy firm i kół naukowych rozpoczną się o godzinie 9, a zakończenie nastąpi o godzinie 17:00
13.12.2012 wystawy firm i kół naukowych rozpoczną się o godzinie 9, a oficjalne zakończenie Digital Days 2012 nastąpi o godzinie 16:00 w sali 101

 

https://i1.wp.com/digitaldays.pl/new/Content/partnerzy.jpg


Digital Days (part1)

November 16, 2012

Digiatl Days to projekt realizowany na Politechnice Warszawskiej, poświęcony branży IT, elektronice, telekomunikacji i automatyce.

W tym roku, między 11 a 13 grudnia, odbędzie się jego czwarta edycja. Organizatorem przedsięwzięcia jest BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki (PW, EiTI) będzie pełniło zaszczyt sprawowoania opieki merytorycznej nad całym przedsięwzięciem.

Zachęcamy do zapoznaia się ze szczególami na stronach BESTu:

http://digitaldays.pl/new/

(Facebook) http://www.facebook.com/best.warsaw.digital.days

Zachęcamy do uczestnicwa w warsztatach, uwaga wymagana rejestracja:

http://digitaldays.pl/new/index.php?site=workshops