BCI

Brain Computer Interface czyli Interfejs Mózg-Komputer to urządzenie, które ma stanowić bezpośredni pomost pomiędzy człowiekiem a maszyną. Inna nazwa tego typu urządzenia to Human-Machine Interface lub Neural-Interface. Możliwożci jakie niesie ze sobą tego typu działające urządzenie są nieograniczone – poprzez bezpośrednie sterowanie urządzeniami za pomocą “myśli”, inteligentne protezy czy implanty, nowe medium wymiany informacji, czy też inne których jeszcze nie znamy.

Pierwszy etap prac to BCI nieinwazyjne, czyli takie, które nie będzie wymagać bezpośredniej ingerencji w system nerwowy człowieka, ale swoje działanie będzie opierać na sygnałach elektrycznych generowanych przez mózg. Tego typu rozwiązania już istnieją i stawiają swoje pierwsze kroki!

Ponieważ tego typu badania są nowatorskie i bardzo złożone, projekt ten rozbity jest na kilka mniejszych projektów, które łatwiej będzie opanować – to wyznaczy przejrzysty plan pracy, a same projekty będą mogły być użyte jako autonomiczne rozwiązania wielu problemów z którymi spotykają się konstruktorzy.
Podprojekty BCI

  • Moduł akwizycji sygnałów biologicznych – uniwersalne urządzenie wzmacniające potencjały bioelektryczne, sterowane mikroprocesorowo
  • Brain Computer Interface Open Protocol – pierwszy otwarty standard wymiany informacji z interfejsami mózg-komputer
  • Sterowniki dla Matlaba – czyli jak przesłać dane ze swojego urządzenia do Matlaba
  • Jak działa USB 2.0? – opis magistrali, linki, dokumenty, przykłady programów
  • Grant Rektorski 2010 – badania nad BCI prowadzone w drugiej połowie 2010 przy wsparciu PW.
  • NeuroFeedback – Projekt prowadzony wraz z Kołem Naukowym “Biomedyczni”, ma na celu konstrukcję wzmacniaczy sygnałów biologocznych, oraz rozpoznanie istniejących metod/programów Neurofeedback.

Prezentacje BCI

  • Interfejs człowiek-maszyna – zarys koncepcji wymiany informacji pomiędzy systemami biologicznymi i technicznymi
  • BCI: ARM-based Signal Acquisition System – prezentacja przedstawiona na 4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences 2009.
  • CeDeROM BCI na Konferencji Kół Naukowych PW EITI 2001 – prezentacja przedstawiona wraz z prezentacją Janusza Frączka o Neurofeedback na I Konferencji Kół Naukowych PW EITI 12.X.2010.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: