Podsumowanie dotychczasowej działalności

    Jesteśmy studenckim zespołem badawczo-konstrukcyjnym, który od ponad pięciu lat zajmuje się tematyką interfejsów mózg-komputer (Brain Computer Interface). Interesują nas zastosowania BCI w automatycznej analizie stanów pracy mózgu (użycie metod sztucznej inteligencji), treningu i terapii neurofeedback, monitoringu EEG, sterowaniu różnymi urządzeniami bez używania rąk oraz w aplikacjach mobilnych. Naszym opiekunem jest doświadczony w pracy wdrożeniowo-badawczej, prof. dr hab. Antoni Grzanka.

  • SKŁAD ZESPOŁU

Branża medyczna wymaga dogłębnej wiedzy na tematy medyczne, marketingowe, techniczne i prawne. Wymagania te w całości spełnia nasz Zespół, którego wFotka4szyscy członkowie mają doświadczenie pracy w tej dziedzinie. Współpracujemy z członkami innych kół naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z członkami formalnej, interdyscyplinarnej grupy naukowo-badawczej – Neuroscience. Jesteśmy autorami licznych publikacji inżynieryjno-medycznych oraz zdobywcami czołowych miejsc (z prototypami urządzeń medycznych) na międzynarodowych konkursach.

  • NASZE OSIĄGNIĘCIA

Przez 5 lat prac naszego zespołu skonstruowaliśmy kilka urządzeń do akwizycji sygnału fal mózgowych (EEG) oraz EKG. Urządzenia te zbudowaliśmy zupełnie od podstaw, opierając się na własnych pomysłach oraz nabytym doświadczeniu w toku nieustannie Fotka2prowadzonych przez nas eksperymentów nad odbiorem i obróbką sygnałów biologicznych. Wyniki naszych badań zdobyły uznanie na międzynarodowych konferencjach (Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences 2009, Warsaw Medical Congress for Young Scientists 2010, wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia 2010) oraz konkursach -m.in. trzecie miejsce w ogólnoeuropejskim Analog Design Contest 2011 organizowanym przez firmę Texas Instruments -potentata w branży elektroniki. Poza własnymi rozwiązaniami sprzętowymi, mamy też na koncie napisane aplikacje do odbioru, obróbki i prezentacji sygnału. Skutecznie stosujemy metody sztucznej inteligencji do automatycznej klasyfikacji sygnałów oraz mamy doświadczenie w pisaniu aplikacji na platformy mobilne, jak Iphone iOS oraz Android.

  • NASZE PRACE

W naszych pracach zwracamy uwagę zarówno na własne twórcze pomysły, dostosowane do możliwości i potrzeb badawczych, jak i na prowadzenie stałego rozpoznania istniejących rozwiązań, przypatrując się bieżącemu rozwojowi techniki.
Gotowe systemy
Uważnie śledzimy rozwój czołowych firm produkujących profesjonalne, wielokanałowe BCI, takich jak BrainGate, czy gTec Guter Technologies. Niestety oferują one sprzęt za kwotę powyżej 80 000 EUR. Obecnie jesteśmy w posiadaniu trzech najnowszych urządzeń BCI, przeznaczonych do użytku domowego: OpenEEG, NeuroSky i EmotivEpoc. Opanowaliśmy ich obsługę i jesteśmy w trakcie pisania własnych aplikacji na te urządzenia. Ich niska cena, niezawodność, bezprzewodowa komunikacja i ergonomiczne wykonanie stanowią pewną bazę porównawczą i inspirację dla naszych konstrukcji.

  • Zbudowane urządzenia

Wsparci doświadczeniem wyniesionym z rozpoznania istniejących rozwiązań, skonstruowaliśmy urządzenia o lepszych parametrach oraz niższej cenie. Do wizualizacji i obróbki sygnału EEG stosujemy otwarte oprogramowanie, które znajduje uznanie w wielu uniwersytetach na świecie. Piszemy aplikacje przetwarzające sygnał EEG, przy użyciu BCI2000, OpenVibe oraz BrainBay.

Fotka1
a) CeDeROM BCI – mikroprocesorowy system akwizycji sygnałów biologicznych o konstrukcji modularnej, oparty o otwarte rozwiązania Open Source i Free Software, bazujące na układach ARM i FPGA.
b) Neurofeedback EEG – kompletny, 4-kanałowy, ekonomiczny system przeznaczony do zbierania i obróbki sygnału EEG w czasie rzeczywistym dla aplikacji neurofeedback. Od początku był projektowany tak, żeby spełniał wszystkie wymogi urządzenia medycznego, a jednocześnie miał prostą, ekonomiczną konstrukcję. Prace nad nim zakończyły się sukcesem – zajęciem 3. miejsca spośród 150 prac z 30 krajów w konkursie konstruktorskim firmy Texas Instruments

Fotka5
Obiektywny elektrogustometr – kompletny system do wyznaczania progów smakowych w sposób obiektywny i bezpieczny. Jest to pierwsze na skalę światową urządzenie o tak wysokim stopniu innowacyjności. Może być użyte w codziennej diagnostyce klinicznej, jak również wykorzystane do badań naukowych nad zmysłem smaku.

Podsumowanie
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły, a rozwój i tworzenie jest dla nas przede wszystkim dobrą zabawą. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, oraz pozostałe koła naukowe zarówno z PW jak i spoza uczelni, które widzą możliwość i potrzebę merytoryczną prowadzenia wspólnego projektu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: