Gratulujemy Adamowi Krupczyńskiemu

Gratulujemy Adamowi Krupczyńskiemu obrony pracy magisterskiej. Opiekunem pracy magisterskiej Adama jest Pan prof. nzw. dr hab. inż. Antonii Grzanka.

Title

Streszczenie

Temat: Obiektywizacja oceny głosu w zintegrowanym systemie telefoniatrycznym.

Praca opisuje projekt telemedyczny przeznaczony dla lekarzy – foniatrów. Jestrozwinięciem projektu inżynierskiego, gdzie stworzona został system telediagnostycznywraz z aplikacjami ułatwiającymi korzystanie z niego, zarówno dla pacjentów jak i lekarzy. Zaimplementowano wiele uznanych klinicznie metod oceny głosu. W pracy magisterskiej rozwinięta została warstwa techniczna a także wdrożono nowe algorytmy oceny głosu. W systemie udostępniona została usługa obiektywnej oceny głosu będąca nowatorską propozycją do wykorzystania w świecie medycznym.

Abstract

Subject: Objective measurement of speech quality in the expanded telephoniatric system.

The paper presents a system for acoustic investigation of the human voice disorders designed for phoniatrists. It’s an expansion of the voice telediagnostics system with additional applications written for both patients and doctors. Many clinically recognized voice diagnostic tools and algorithms were implemented including an objective measurement of speech quality which is an innovative offer to use in a medical world.

Untitled

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: