Digital Days 2012

November 30, 2012

https://i0.wp.com/digitaldays.pl/new/Content/logo.png

Znamy już ogólny plan Digital Days, w tym Dni Techniki Cyfrowych.

Obecnie pracujemy nad systemem oceniania prezentacji kół naukowych.

Po więcej szczegółów zapraszamy później.

 

 

11.12.2012 o godzinie 11:00 będzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie na głównym holu prowadzone przez firmę Samsung wraz z koordynatorem Digital Days 2012. Zakończenie jest o godzinie 17:00
12.12.2012 wystawy firm i kół naukowych rozpoczną się o godzinie 9, a zakończenie nastąpi o godzinie 17:00
13.12.2012 wystawy firm i kół naukowych rozpoczną się o godzinie 9, a oficjalne zakończenie Digital Days 2012 nastąpi o godzinie 16:00 w sali 101

 

https://i1.wp.com/digitaldays.pl/new/Content/partnerzy.jpg


Podsumowanie dotychczasowej działalności

November 30, 2012

    Jesteśmy studenckim zespołem badawczo-konstrukcyjnym, który od ponad pięciu lat zajmuje się tematyką interfejsów mózg-komputer (Brain Computer Interface). Interesują nas zastosowania BCI w automatycznej analizie stanów pracy mózgu (użycie metod sztucznej inteligencji), treningu i terapii neurofeedback, monitoringu EEG, sterowaniu różnymi urządzeniami bez używania rąk oraz w aplikacjach mobilnych. Naszym opiekunem jest doświadczony w pracy wdrożeniowo-badawczej, prof. dr hab. Antoni Grzanka.

  • SKŁAD ZESPOŁU

Branża medyczna wymaga dogłębnej wiedzy na tematy medyczne, marketingowe, techniczne i prawne. Wymagania te w całości spełnia nasz Zespół, którego wFotka4szyscy członkowie mają doświadczenie pracy w tej dziedzinie. Współpracujemy z członkami innych kół naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z członkami formalnej, interdyscyplinarnej grupy naukowo-badawczej – Neuroscience. Jesteśmy autorami licznych publikacji inżynieryjno-medycznych oraz zdobywcami czołowych miejsc (z prototypami urządzeń medycznych) na międzynarodowych konkursach.

  • NASZE OSIĄGNIĘCIA

Przez 5 lat prac naszego zespołu skonstruowaliśmy kilka urządzeń do akwizycji sygnału fal mózgowych (EEG) oraz EKG. Urządzenia te zbudowaliśmy zupełnie od podstaw, opierając się na własnych pomysłach oraz nabytym doświadczeniu w toku nieustannie Fotka2prowadzonych przez nas eksperymentów nad odbiorem i obróbką sygnałów biologicznych. Wyniki naszych badań zdobyły uznanie na międzynarodowych konferencjach (Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences 2009, Warsaw Medical Congress for Young Scientists 2010, wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia 2010) oraz konkursach -m.in. trzecie miejsce w ogólnoeuropejskim Analog Design Contest 2011 organizowanym przez firmę Texas Instruments -potentata w branży elektroniki. Poza własnymi rozwiązaniami sprzętowymi, mamy też na koncie napisane aplikacje do odbioru, obróbki i prezentacji sygnału. Skutecznie stosujemy metody sztucznej inteligencji do automatycznej klasyfikacji sygnałów oraz mamy doświadczenie w pisaniu aplikacji na platformy mobilne, jak Iphone iOS oraz Android.

  • NASZE PRACE

W naszych pracach zwracamy uwagę zarówno na własne twórcze pomysły, dostosowane do możliwości i potrzeb badawczych, jak i na prowadzenie stałego rozpoznania istniejących rozwiązań, przypatrując się bieżącemu rozwojowi techniki.
Gotowe systemy
Uważnie śledzimy rozwój czołowych firm produkujących profesjonalne, wielokanałowe BCI, takich jak BrainGate, czy gTec Guter Technologies. Niestety oferują one sprzęt za kwotę powyżej 80 000 EUR. Obecnie jesteśmy w posiadaniu trzech najnowszych urządzeń BCI, przeznaczonych do użytku domowego: OpenEEG, NeuroSky i EmotivEpoc. Opanowaliśmy ich obsługę i jesteśmy w trakcie pisania własnych aplikacji na te urządzenia. Ich niska cena, niezawodność, bezprzewodowa komunikacja i ergonomiczne wykonanie stanowią pewną bazę porównawczą i inspirację dla naszych konstrukcji.

  • Zbudowane urządzenia

Wsparci doświadczeniem wyniesionym z rozpoznania istniejących rozwiązań, skonstruowaliśmy urządzenia o lepszych parametrach oraz niższej cenie. Do wizualizacji i obróbki sygnału EEG stosujemy otwarte oprogramowanie, które znajduje uznanie w wielu uniwersytetach na świecie. Piszemy aplikacje przetwarzające sygnał EEG, przy użyciu BCI2000, OpenVibe oraz BrainBay.

Fotka1
a) CeDeROM BCI – mikroprocesorowy system akwizycji sygnałów biologicznych o konstrukcji modularnej, oparty o otwarte rozwiązania Open Source i Free Software, bazujące na układach ARM i FPGA.
b) Neurofeedback EEG – kompletny, 4-kanałowy, ekonomiczny system przeznaczony do zbierania i obróbki sygnału EEG w czasie rzeczywistym dla aplikacji neurofeedback. Od początku był projektowany tak, żeby spełniał wszystkie wymogi urządzenia medycznego, a jednocześnie miał prostą, ekonomiczną konstrukcję. Prace nad nim zakończyły się sukcesem – zajęciem 3. miejsca spośród 150 prac z 30 krajów w konkursie konstruktorskim firmy Texas Instruments

Fotka5
Obiektywny elektrogustometr – kompletny system do wyznaczania progów smakowych w sposób obiektywny i bezpieczny. Jest to pierwsze na skalę światową urządzenie o tak wysokim stopniu innowacyjności. Może być użyte w codziennej diagnostyce klinicznej, jak również wykorzystane do badań naukowych nad zmysłem smaku.

Podsumowanie
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły, a rozwój i tworzenie jest dla nas przede wszystkim dobrą zabawą. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby, oraz pozostałe koła naukowe zarówno z PW jak i spoza uczelni, które widzą możliwość i potrzebę merytoryczną prowadzenia wspólnego projektu!


Digital Days (part1)

November 16, 2012

Digiatl Days to projekt realizowany na Politechnice Warszawskiej, poświęcony branży IT, elektronice, telekomunikacji i automatyce.

W tym roku, między 11 a 13 grudnia, odbędzie się jego czwarta edycja. Organizatorem przedsięwzięcia jest BEST (Board of European Students of Technology). W tym roku Studenckie Koło Naukowe Cybernetyki (PW, EiTI) będzie pełniło zaszczyt sprawowoania opieki merytorycznej nad całym przedsięwzięciem.

Zachęcamy do zapoznaia się ze szczególami na stronach BESTu:

http://digitaldays.pl/new/

(Facebook) http://www.facebook.com/best.warsaw.digital.days

Zachęcamy do uczestnicwa w warsztatach, uwaga wymagana rejestracja:

http://digitaldays.pl/new/index.php?site=workshops


Gratulujemy Adamowi Krupczyńskiemu

November 1, 2012

Gratulujemy Adamowi Krupczyńskiemu obrony pracy magisterskiej. Opiekunem pracy magisterskiej Adama jest Pan prof. nzw. dr hab. inż. Antonii Grzanka.

Title

Streszczenie

Temat: Obiektywizacja oceny głosu w zintegrowanym systemie telefoniatrycznym.

Praca opisuje projekt telemedyczny przeznaczony dla lekarzy – foniatrów. Jestrozwinięciem projektu inżynierskiego, gdzie stworzona został system telediagnostycznywraz z aplikacjami ułatwiającymi korzystanie z niego, zarówno dla pacjentów jak i lekarzy. Zaimplementowano wiele uznanych klinicznie metod oceny głosu. W pracy magisterskiej rozwinięta została warstwa techniczna a także wdrożono nowe algorytmy oceny głosu. W systemie udostępniona została usługa obiektywnej oceny głosu będąca nowatorską propozycją do wykorzystania w świecie medycznym.

Abstract

Subject: Objective measurement of speech quality in the expanded telephoniatric system.

The paper presents a system for acoustic investigation of the human voice disorders designed for phoniatrists. It’s an expansion of the voice telediagnostics system with additional applications written for both patients and doctors. Many clinically recognized voice diagnostic tools and algorithms were implemented including an objective measurement of speech quality which is an innovative offer to use in a medical world.

Untitled